Share/Bookmark

Interior Masjid Besar Al Mujahidin, Tosari

No comment yet

Di dalam masjid inilah kegiatan keagamaan warga Tosari dipusatkan. Masjid ini akan ramai dan penuh dengan umat muslim pada hari Jum'at untuk sholat Jum'atan dan tentu saja lebih ramai lagi pada perayaan hari-hari besar agama Islam.

Post a Comment

Share by Baggor. Powered by Blogger.

HOME | ABOUT

Copyright © 2011 Jalool | Powered by BLOGGER | Template by 54BLOGGER